Sleurholts » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Bètablokker Metoprolol (Selokeen), werking en bijwerkingen

Bètablokker Metoprolol (Selokeen), werking en bijwerkingen

Bètablokkers zijn oorspronkelijk gemaakt voor hartritmestoornissen. Nu worden ze daarnaast massaal gebruikt tegen hoge bloeddruk en migraine. Ze blokkeren de bèta2- of/en de bèta1-receptor op cellen d…
Werking en bijwerkingen van ACE remmer(s) (zoals Enalapril)

Werking en bijwerkingen van ACE remmer(s) (zoals Enalapril)

ACE remmers zijn medicijnen tegen hoge bloeddruk. Twee voorbeelden van ACE - remmers zijn Enalapril en Lisinopril. De bloeddruk wordt bepaald door de hoeveelheid bloed, de hoeveelheid bloed die het ha…

Bouw van bloedvaten en bloeddrukregulatie

Uiteindelijk is het de druk in de bloedvaten die de bloeddruk bepaalt. Bloedvaten bestaan onder andere uit spierweefsel. Daardoor kunnen bloedvaten nauwer of wijder worden, en zo wordt de druk in een…
Syndroom van Sheehan

Syndroom van Sheehan

Bij bevallingen komt bloedverlies voor. Soms ontstaat er shock. Dit kan ervoor zorgen dat er geen melkproductie op gang komt en de menstruatie achterwege blijft. Er kan sprake zijn van het syndroom va…
Oorzaken van hypothyreoïdie, een ziekte van de schildklier

Oorzaken van hypothyreoïdie, een ziekte van de schildklier

Hier wordt hypothyreoïdie (verminderde werking van de schildklier) besproken. Extra aandacht voor T3, T4, en TSH spiegels in het bloed, en de relatie met de hypofyse en hypothalamus. Bij een afwijkend…
Behandeling van de ziekte van Graves (schildklierziekte)

Behandeling van de ziekte van Graves (schildklierziekte)

Graves is een veelvoorkomende schildklierziekte. Aanvankelijk is er hyperthyreoïdie en in het eindstadium kan er hypothyreoïdie zijn. In het stadium van hyperthyreoïdie zijn er drie behandelingsmogeli…
Syndroom van Young

Syndroom van Young

Het syndroom van Young kan leiden tot longontstekingen en bronchiëctasieën. Door obstructie in de testis kan er zaadloos sperma of azoösperma zijn (zo weinig zaadcellen dat voortplanting niet mogelijk…
Bloeddruk, bloeddrukmeters

Bloeddruk, bloeddrukmeters

Er is veel met de bloeddruk gemoeid. Hoe hoog of laag mag het zijn? Wordt het met de hand of met een apparaat gemeten? Moet het aan de rechterarm of linker arm gemeten worden? Waar luister je naar met…
Syndroom van (De Toni-)Fanconi

Syndroom van (De Toni-)Fanconi

Het syndroom van Fanconi wordt gekenmerkt door een aantal stoffen zoals Kalium, fosfaat, en Magnesium, die door de nieren onvoldoende worden vastgehouden en via de urine verloren gaan. Het defect zit…
Hoge bloeddruk medicatie bij risico patiënten (HVZ)

Hoge bloeddruk medicatie bij risico patiënten (HVZ)

Het gaat hier om patiënten met een hoger risico op complicaties door hoge bloeddruk. Een complicatie van hoge bloeddruk kan atherosclerose zijn, het dichtslibben van de bloedvaten. Door dit dichtslibb…